AK
+355 69 742 4061
+355 69 832 6557

Rreth nesh

Konstruksion Arkitekturë Dizajn

ne kthejmë ide në vepra arti.

Kompania jonë është lider në treg lidhur me ndërtimet
civile dhe industriale deri në mirëmbajten e infrastrukturës
së objekteve.
Përmes punës sonë ne bëjmë diferencën në strategjinë e
të ndërtuarit, duke qënë gjithmonë të gatshëm për të
ofruar siguri, cilësi, qëndrueshmëri dhe diversitet në
shërbim.
Struktura jonë është e bazuar në vlerat e grupit,
ku çdokush prej pjestarëve të stafit tonë të japi
kontributin e tij në mënyrën më të mirë dhe më efiçente.
Ndërthurrja e ekipeve bëhet në mënyrë të kujdeshme, ku
në krye të secilës prej tyre qëndron një lider. Motivimi dhe
fryma e bashkëpunimit bën që rezultatet tona të jenë sa
më afër kërkesave që kanë ATA, klientët tanë.

EKSPERTIZA JONË

KONSTRUKSION

Cilësia e ndërtimit të ndërtesave civile dhe infrastruktura e objekteve e ka vendosur kompaninë tonë në krye të artit të ndërtesës.

ARKITEKTURË

Metoda e projeksionit përfshin më shumë sesa thjesht hartimin e ndërtesës, ajo lidhet në mënyrë të pashmangshme rreth karakterit, formës, estetikës dhe të qenit i ndjeshëm dhe i përgjegjshëm ndaj klimës, vendndodhjes, kulturës dhe nevojave të njerëzve. Ky është qëllimi ynë! Për të hartuar mjedise që pasurojnë dhe transformojnë jetën.

DIZAJN

Gjithmonë në gatishmëri për të siguruar klientët tanë një gamë të gjerë të shërbimeve inxhinierike me cilësi të lartë në bazë të sistemeve efikase të energjisë, ekologjike, me kosto të ulët që i përgjigjet nevojave të komunitetit

MENAXHIM PROJEKTI

Ajo çka ne ofrojmë është menaxhimi i të gjitha fazave të ndërtimit të një objekti, respektivisht:
menaximin e dokumentacionit ligjor.
menaxhimin e portofolit investues.
menaxhimin e brendimit dhe prezantimit te projekteve
menaxhim marketing dhe shitjesh,
menaxhimin e fazave të projektimit dhe të zbatimit sipas standarteve ISO ndërkombëtare të çertifikuara,
menaxhimin e star- up-eve,
.menaxhimin e supervizioneve dhe kolaudimit të objekteve,
menaxhimin e infrastrukturës logjistike,
menaxhimin e dokumentacionit final për administrimin dhe lançimin e objekteve, qofshin ato residenciale apo komerciale.

PORTOFOL INVESTIMESH

Kompania jonë funksion edhe si institucion financiar, qofshin ato investime të plota ose pjesore mbi zhvillimet e objekteve residenciale dhe komerciale.

SUPORT TEKNIK

Ne ofrojmë asistencë dhe kosulencë konkretisht në: projektim arkitektonik dhe inxhinierik për të gjitha fazat e një projekti. mbikqyrje dhe kolaudim objektesh. asistencë në zbatim në të gjitha fazat e saj, duke filluar që nga strukturat themelkarabina deri në rifiniturat e objektit. asistencë teknike mbi problemet teknike, si: elektro, hidro, izolime, etj.

Tirana

Turdiu Center
GRT

Bulqizë

Kukës

Muzeu Etnografik

Durrës

Muzeu Arkeologjik

Lezhë

Peshkopi

Pogradec

Gjirokastër

Tepelenë

Fier

Vlorë

Himarë

Sarandë

Shkodër

Berat

Lidhu me ne

kontakt
+355 69 742 4061
+355 69 832 6557
kontakt@akshpk.al
Rruga e Durrësit, Njesia Administrative nr. 7, kompleksi Garden Residence Turdiu, Kulla B, Tiranë, 1001 AL
Thank you! Your message was successfully sent.
We're sorry, but something went wrong